Xbox One

Cập nhật PC PUBG 4.2 hiện có sẵn trên máy chủ trực tiếp

Bản cập nhật mới 4.2, đã được cung cấp vào tuần trước trên máy chủ thử nghiệm trước khi được phát hành lên máy chủ chính thức. Nó mang đến một hệ thống thời tiết hoàn toàn mới cho bản đồ Erangel, cải tiến phương tiện, nhiều cải tiến chất lượng cuộc sống và một số điều chỉnh khác.